Vietnam: Den røde flods Land

    

Reportage fra Vietnam

Vietnam er et fattigt land – og et meget smukt land. Og et folk der udstråler integritet og elegance. Altid i bevægelse – altid arbejdende. Gadekøkkenerne i Hanoi er åbne før lysets frembrud og ude i rismarkerne er bønderne for længst i gang.

Vietnam undergår i disse år en markant udvikling og forandring. Kommunistpartiet sidder stadig helt på den politiske magt, men ligesom i Kina har Vietnam slået ind på en markedsøkonomisk politik, som har sat en enestående udvikling i gang. Hanoi, Saigon og de andre storbyer er forvandlet fra byer med cykler til byer med scootere og biler på blot 15 år. Velstanden er stigende og optimismen spores tydeligt hos det imødekommende og arbejdsomme folk. Kolonitid og Vietnamkrig er fortid – nu ser man fremad. Vestlig mode og værdier slår igennem, men alligevel formår vietnameserne at holde fast ved forfædredyrkelse og en meget tolerant religionsopfattelse. Tradition og modernitet trives tilsyneladende fint side om side.

I foredraget er der fokus på både udviklingen i Hanoi og Saigon, på landet og i bjergene i baglandet. Vi møder bønder, etniske grupper, dansk bistandsstøttede landbrugsprojekter. Vi involveres i det hektiske byliv, møder byfolk og kommer indenfor i templer og kulturperler. Kommer på besøg på moderne danske og vietnamesiske virksomheder, som er medvirkende til den økonomiske udvikling. Vietnameserne har en fantastisk evne til at skabe sammenhold og stabilitet. Og som et parlamentsmedlem konstaterede overfor mig: ’I Vietnam har vi ingen terrorproblemer’. Men hvor lang tid kan kommunistpartiet levere løsninger uden yderligere demokratisering? Vi hører bl.a. vurderinger fra økonomer og journalister.

Nutidens Vietnam sættes ind i et historisk perspektiv via historiske steder og ikke mindst af personlige livshistorier. Foredraget, som ledsages af musik og mange, mange smukke billeder, giver et nuanceret billede af det moderne Vietnam.